Nieuwe concessies in bevraging

 Omschrijving bevraging

  • De bevraging loopt vanaf vrijdag 11 januari 2019 tot en met vrijdag 22 maart 2019.
  • Deze bevraging omvat 5 terreinen gelegen in het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland, in het zuidwestelijk deel van de Waaslandhaven, deel van de haven van Antwerpen. Het detailplan van de percelen en aanwezige wegenis vindt u hier.
  • Maatschappij Linkerscheldeoever stelt een volledige handleiding ter beschikking, aan de hand waarvan u het inschrijvingsformulier kan invullen. Lees deze grondig na alvorens het inschrijvingsformulier in te vullen. U kunt deze hier raadplegen en downloaden of afprinten. Heeft u toch nog bijkomende vragen, contacteer dan Sven De Dycker, tel. 03 766 41 89
  • Volgende documenten worden u bijkomend als informatie aangeboden (downloadbaar en afprintbaar):
       - Algemene voorwaarden concessies
       - GRUP 2014 uitsnit Logistiek Park Waasland – fase West (kaart)
       - GRUP 2014 Stedenbouwkundige voorschriften mbt Logistiek Park               Waasland – fase West (tekst)
       - Inrichtingsstudie Logistiek Park Waasland (tekst)
       - Inrichtingsstudie Logistiek Park Waasland (kaarten)

Hoe inschrijven?

  • Indien u inschrijft als aparte onderneming die zelfstandig het project realiseert, vult u het formulier 'inschrijvingsformulier voor individuele bedrijven' in. U kunt het hier raadplegen, downloaden of afprinten. Indien u een word-versie wenst, contacteer dan Sven De Dycker.
  • Indien u inschrijft in naam van een groep van bedrijven of met het oog op het vormen van een consortium of het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met andere ondernemingen vóór het ingaan van de concessie, vult u het formulier 'inschrijvingsformulier voor groepen van bedrijven, samenwerkingsverbanden en consortia' in. U kunt het hier raadplegen, downloaden of afprinten. Indien u een word-versie wenst, contacteer dan Sven De Dycker.
  • U bezorgt het volledig ingevulde formulier en eventuele bijlagen vóór vrijdag 22 maart 2019 om 23.59 uur ofwel per post (datum poststempel geldt als bewijs) naar:
      Maatschappij Linkerscheldeoever
      Sint-Paulusplein 27
      9120 Kallo
     Ofwel per mail (datum ontvangst mail geldt als bewijs) naar:
     Sven De Dycker